รูปภาพของnoomin i see you
ไม่เข้าใจบัญชีชั้นกลาง1
โดย noomin i see you - Wednesday, 21 January 2009, 12:27AM
 

ไม่เข้าใจชั้นกลาง1อยากให้ยอนกับอีกครั่งทำไง