Picture of ภูสินตร์ จี้มูล
ทำไงดี
by ภูสินตร์ จี้มูล - Wednesday, 17 September 2008, 02:17 AM
 

ทำไงดีหล่ะ อาจารย์ไม่ตรวจงานให้อ่ะนะ

ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเนี่ย

เซงๆๆๆๆๆ