รูปภาพของภัทรวดี เทพคำ
ตอบ: จากกันมานาน
โดย ภัทรวดี เทพคำ - Monday, 4 August 2008, 06:28PM
 

นี่ใครเหรอคะ