รูปภาพของวรวุฒิ ทิพย์สุรีย์
เด็กใหม่
โดย วรวุฒิ ทิพย์สุรีย์ - Thursday, 19 June 2008, 11:00AM
 

ดีมากเลยครับมีตัวอย่างให้ดูด้วย

แต่อยากให้ตัวอย่างมีโจทย์ที่พลิกแพลงมากกว่านี้คับจะดีมากเลยผมจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างการบ้านได้...........คับ