Picture of เอกรินทร์ พรมวิชัย
งานสื้อทางเลือก ที่เปิดไม่ได้
by เอกรินทร์ พรมวิชัย - Wednesday, 19 December 2007, 10:16 PM
 

รหัส 50123150148 นิเทศศาสตร์ ห้อง 1

อาจารย์ คะ นู๋ แก้ไข งาน แต่ ส่ง ไม่ได้ คะ ส่ง ไม่ได้ อะคะ

ทำไง ดี คะ