Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: อ.พชรวลี
by พชรวลี กนิษฐเสน - Sunday, 30 December 2007, 08:17 PM
 
อืม... คำถามไม่ชัดเจนค่ะ ไม่ทราบว่าถามเกี่ยวกับเรื่องสมัคร e-learning หรืออะไร แต่หนูจะใช้ชื่อปลอมไปทำไมล่ะคะ อย่าลืมว่าปลายเทอมอาจารย์เช็คอีกรอบนะคะ