Picture of ผดุงศักดิ์ ถือนิล
รักแม่
by ผดุงศักดิ์ ถือนิล - Thursday, 2 August 2007, 07:36 PM
 

รักแท้ ของแม่เรา
แม่ แม่ แม่ คำนี้มีความหมาย
มีพระคุณมากมาย . . . หลายสถาน
แม่เป็นได้ . . . หลายสิ่งหลายประการ
เป็นธนาคาร . . . เป็นพระพรหม . . . เป็นร่มไทร

ลูกเจ็บไข้ . . . แม่ก็ให้การรักษา
ลูกโตมา . . . แม่ก็ส่งเรียนหนังสือ
ลูกต้องการ . . . ตำราแม่หาซื้อ
ลูกปรึกษา . . . หารือ . . . แม่ยินดี

ลูกคนใดกระทำ . . . กรรมแก่แม่
ลูกเลวแท้ . . . ชั่วช้า . . . สิ้นราศี
ลูกด่าแม่ . . . ลูกตีแม่ . . . ลูกกาลี
ลูกไม่ดี . . . ทำแม่ช้ำ . . . น้ำตานอง


น้ำตาแม่ . . . รินไหล . . . เมื่อลูกร้าย
น้ำตาแม่ . . . เป็นสาย . . . เมื่อลูกหมิ่น
น้ำตาแม่ . . . หลั่งลง . . . รดแผ่นดิน
เมื่อได้ยิน . . . ลูกเสเพล . . . เนรคุณ


เป็นผู้ให้ . . . กำเนิด . . . เกิดลูกรัก
เป็นผู้ให้ . . . ที่พักพิงอาศัย

เป็นผู้ให้ความอบอุ่น . .้ให้ . . . อะไร . . . อะไร . . . ตั้งมากมาย