รูปภาพของผดุงศักดิ์ ถือนิล
ตอบ: คิดถึงอาจารย์ฟ้าคนสวยจัง
โดย ผดุงศักดิ์ ถือนิล - Thursday, 12 July 2007, 04:03PM
 
รูปแก็งเด็กอิเล็กครับ