รูปภาพของศิลาพันธุ์ มีแก้ว
แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์
โดย ศิลาพันธุ์ มีแก้ว - Thursday, 14 June 2007, 03:29PM
 

อยากให้อาจารย์สอนแบบให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ดีสามารถทำความเข้าให้ทันเพื่อนได้คะและเวลาอาจารย์สอนพูดเสียงดังขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะไม่ค่อยได้ยินคะ และอยากให้อาจารย์คะแนนง่ายๆหน่อยคะ ขอบคุณคะ