Picture of saksern Rattanachai
มิติใหม่แห่งโปรแกรมMoodleกับโอกาสขยายผลทางภาษาและวรรณกรรม
by saksern Rattanachai - Wednesday, 23 May 2007, 01:07 AM
 

มิติใหม่แห่งโปรแกรมMoodleกับโอกาสขยายผลทางภาษาและวรรณกรรมไทย ของชาวราชภัฏและชาวไทยถิ่นเหนือก็คือความได้เปรียบในทักษะภาษาท้องถิ่นไทยชั้นรากเหง้าที่เราสามารถแปลให้ภาษาศาสตร์ชาวกรุงเทพเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงภาษาและอักขระตระกูลภาษาไทยถิ่นลุ่มโขงเจ้าพระยา คำเมือง คำเขิน คำลื้อ หรือลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สู่ เชียงตุง เชียงรุ้ง ได้ หากเรากำหนดพงษ์เผ่าไทยกลุลขยี่สิบว่าซาว ก็จะได้ภาษารุ่นจารึกสุโขทัย ศรีสัชนาไลยร่วมต่างกับภาษากรุงเทพฯวิชาเรียนอักษรไทยถิ่นเหนือจากอักขรสูตรธรรมคำเมืองฉบับค้นพบปีกาญจนาภิเษกด้วย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แม้จะยังมิทันได้ใช้ระบบMoodleซึ่งก็มีระบบแป้นพิมพ์ระหว่างการพัฒนาอยู่แล้ว โดยอธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดและมอบวุฒมิบัตร์ ก็มีนักศึกษาและบัณฑิตศึกษามาเรียนผ่านไปแล้ว๔ รุ่นจาก ม.ศิลปาร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา .ราชภัฏสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตการศึกษาจากลำพูน ลำปาง โดยเป้าหมายขยายตัวด้านภาษาและวรรณกรรมสื่อพิมพ์อักขรธัมม์และบทเพลงและระบำ คำเมือง คำลื้อ คำเขิน และคาดว่าผลการเข้าห้องศูนย์ E Lerningพร้อมแพร่ระบบMoodleข้ามทวีปคงกระทำได้ไม่เกินปี 2550 ขอยินดี สวัสดีจ้าดนักเจ้า