Picture of สิริพร ขัดคำ
ข่าวสารดีๆๆค่ะ
by สิริพร ขัดคำ - Friday, 13 April 2007, 12:23 PM
 

แพทย์เตือนมีประจำเดือนก่อน 8 ขวบเสี่ยงตัวเตี้ย 

ส่งผลมีเนื้องอกที่มดลูก เพิ่มโรคอ้วน

ผศ.พ.ญ.จีรันดา สันติประภพ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เด็กหญิงที่มีประจำเดือนก่อนอายุ 8 ขวบ มีขนขึ้นที่รักแร้ ถือว่าเป็นสาวก่อนวัย เนื่องจากสมองสั่งให้ร่างกายหลั่งฮฮร์โมนเพศหญิงออกมาก่อนวัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ส่งผลเสียทางด้านสุขภาพจิตของเด็ก บางรายถูกเพื่อนล้อ อาจถูกล่อลวงทางเพศ

ผศ.พ.ญ.จีรันดา กล่าวต่อว่า การมีประจำเดือนก่อนอายุ 8 ขวบ ยังมีผลต่อความสูงของเด็กหญิง เพราะฮอร์โมนเพศหญิงถูกกระตุ้นเร็ว ทำให้กระดูกปิดการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ส่งผลให้เด็กตัวเตี้ย อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนที่ทำให้เป็นสาวก่อนวัย แต่ในบางรายพบว่า มีเนื้องอกที่มดลูก แพทย์จะทำการผ่าตัด แต่บางรายมีความสัมพันธ์กับความอ้วน