แบคทีเรียวิทยา
(BAC101)

แบคทีเรียจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดู ลักษณะเซลล์เป็นแบบ procaryote