การตลาดระหว่างประเทศ (อ.ณัฐวุฒิ)
(3544103)

 This course allows guest users to enter

หลักการแนวความคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามาการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ

This course allows guest users to enter