ระบบปฏิบัติการ
(5632301)

 This course allows guest users to enter

ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการการจัดการกระบวนการการจัดการหน่วยประมวลผลกลางการจัดการหน่วยความจำการจัดการอุปกรณ์การจัดการแฟ้มข้อมูลโครงสร้าฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยการติดตั้งใช้งานและการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

This course allows guest users to enter