ระบบปฏิบัติการ
(5632301)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการการจัดการกระบวนการการจัดการหน่วยประมวลผลกลางการจัดการหน่วยความจำการจัดการอุปกรณ์การจัดการแฟ้มข้อมูลโครงสร้าฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยการติดตั้งใช้งานและการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้