การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(5673401)

คำอธิบายรายวิชา การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(5673401)

เทคโนโลยีระบบการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงบนระบบเครือข่าย ภัยคุกคามเครือข่าย การเข้ารหัสลับ กุญแจสาธารณะ โพรโทคอลในการพิสูจน์ตัวตน โครงสร้างพื้นฐานของระบบ การตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงของโพรโทคอล ระบบความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับผู้บุกรุกในเครือข่าย