เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(5583402)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หลักการทำงานและวิธีการวิเคราะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบ แอนะล็อกและดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องขยายเชิงเส้น เครื่องมือวัดทรานสดิวเซอร์และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้