การจัดซื้อ (อ.ณัฐวุฒิ )
(จัดซื้อ)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

การจัดซื้อเป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการ การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง ตลอดจนเทคนิควิธีการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และขั้นตอนการจัดซื้อที่ได้ปฏิบัติในธุรกิจ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้