การจัดซื้อ (อ.ณัฐวุฒิ )
(จัดซื้อ)

 This course allows guest users to enter

การจัดซื้อเป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการ การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง ตลอดจนเทคนิควิธีการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และขั้นตอนการจัดซื้อที่ได้ปฏิบัติในธุรกิจ

This course allows guest users to enter