สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
(5653702(2))

 This course requires an enrolment key

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของคอมพิวเอตณืเชิงสถาปัตยกรรมวิธีการออกแบบ ระบบประมวลผล ระบบควบคุมองค์ประกอบหน่วยความจำ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลตามสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา

This course requires an enrolment key