สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
(5653702(2))

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของคอมพิวเอตณืเชิงสถาปัตยกรรมวิธีการออกแบบ ระบบประมวลผล ระบบควบคุมองค์ประกอบหน่วยความจำ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลตามสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน