การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
(5584704)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ทรานสดิวเซอร์ และตัวตรวจจับแบบต่างๆ การประยุกต์และใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ต้องควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ควบคุมการทำงานระบบจักรกล ควบคุมระบบโทรศัพท์ควบคุมระบบสื่อสาร

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน