วิชาสัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(สัมมนาปัญหาอุตฯ)

วิชาสัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตฯท่องเที่ยว