• คำอธิบายรายวิชา

  หลักการเกี่ยวกับการวัด และการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิการวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์หลักการ และวิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติตามรายวิชา

 • คำอธิบายรายวิชา

  แหล่งกำเนิดแสงสเปกตรัมของแสงคุณสมบัติของแสงการส่องสว่างหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างชนิดต่างๆออกแบบการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอาคารและภาโรงงานอุตสาหกรรมการคำนวณและออกแบบติดตั้งโคมไฟฟ้า ภายนอกอาคารการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ระบบส่องสว่าง

 • คําอธิบายรายวิชา

  ปัญหาทั่วไปในระบบ ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจรการกาหนดค่ารีแอคแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์การป้องกันระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร

 • คำอธิบายรายวิชา

  ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟสคุณสมบัติของตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ สามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้าการแก้เพาเวอร์เฟคเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ